żłobek integracyjny Kraków

Uczestnictwo we wspólnocie – żłobek integracyjny Kraków 

Ośrodki opieki nad dziećmi pozwalają zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom uczestniczyć w lokalnej społeczności, budować relacje i łączyć się z innymi rodzinami i liderami społeczności. W opiece nad dziećmi małe dzieci mają kontakt z innymi kulturami i rodzinami o odmiennych poglądach i stylach życia, co jest ważnym pierwszym krokiem do zrozumienia otaczającego ich świata.

Nauka przydatnych umiejętności

Społeczności są istotną częścią rozwoju dziecka, jako sposób na znalezienie przez dzieci wzorów do naśladowania i zdobycie nowych doświadczeń. A dla rodziców sieć innych rodziców i personelu jest okazją do budowania więzi i dzielenia się spostrzeżeniami na temat wychowywania ich rodzin.

Żłobek integracyjny Kraków przedstawia zestawy umiejętności, które przydadzą się nie tylko podczas ich rozwoju jako najmłodszych, ale przez całe życie. Nastolatki miały wyższe osiągnięcia poznawcze i w nauce, jeśli uczęszczały na wysokiej jakości opiekę nad dziećmi – to znaczy opiekę z niższym stosunkiem liczby personelu do dzieci, personel wspierający i działania wzmacniające funkcje poznawcze.

Dzieci, które uczęszczały na wysokiej jakości opiekę nad dziećmi, jako dorośli z większym prawdopodobieństwem uzyskają dyplom ukończenia college’u i pozostaną stale zatrudnione. Wykazują lepszy rozwój poznawczy, językowy i pamięciowy oraz bardziej zaawansowane umiejętności czytania, pisania i liczenia. Ponadto mają lepszą samokontrolę i wyższą samoocenę.

Opieka nad niezależnymi dziećmi

Przedszkole daje dzieciom czas z dala od rodziców na rozwijanie własnych upodobań, niechęci i poczucia niezależności w świecie. Są narażeni na nowe i różne czynności i doświadczenia, których mogą nie mieć w domu. W środowisku uczenia się skoncentrowanym na dziecku, dzieci mają swobodę kierowania wieloma własnymi zajęciami, próbowania nowych rzeczy i zajmowania czasu bez wskazówek dorosłych.

Doświadczenie poruszania się w nowych sytuacjach, dokonywania wyborów i poznawania konsekwencji swoich zachowań pomaga maluchom rozwijać samokontrolę, niezależność i poczucie sprawczości. Uczą się korzyści płynących z cierpliwości w osiąganiu swoich celów i współpracy w pracy z innymi. Dzięki tym wysiłkom zaczynają ufać sobie i nabierać pewności, by podejmować coraz większe wyzwania w życiu.