żłobek integracyjny Kraków

Żłobek integracyjny Kraków dba o zdrowie Twojego dziecka

Ośrodki opieki nad dziećmi są ważnymi promotorami zdrowych nawyków, w tym dobrego odżywiania. Dzieci w przedszkolu są narażone na więcej odmian zdrowej żywności i wzorców zdrowego odżywiania. Badania pokazują, że dzieci będące pod opieką częściej próbują nowych potraw, zwłaszcza gdy personel je to samo i rozmawia z nimi o tym, co jedzą.

Środki profilaktyki zdrowotnej

Zapisanie dziecka do żłobka promuje ważne środki profilaktyki zdrowotnej, takie jak szczepienia i badania przesiewowe. Jedno z badań wykazało nawet, że mężczyźni, którzy w dzieciństwie przebywali w wysokiej jakości opiece dziennej, mieli lepsze zdrowie układu krążenia niż ci, którzy tego nie robili.

Dzieci napotykają więcej zarazków, gdy uczęszczają do ośrodków opieki nad dziećmi – ale niekoniecznie jest to zła rzecz. Spotkanie z zarazkami we wczesnym wieku pomaga dzieciom rozwinąć silniejszy układ odpornościowy, który chroni je przed zachorowaniem w późniejszym życiu. Dzieci, które nie uczęszczają do żłobków, kończą średnio więcej dni chorobowych w szkole podstawowej, co może utrudniać im naukę i zakłócać rutynę rodzinną.

Przygotowanie do przedszkola

Opieka nad dziećmi zapewnia zabawne i stymulujące środowisko, w którym dzieci rozwijają umiejętności czytania i pisania, liczenia i komunikacji, pomagając im przygotować się do przedszkola. Ośrodki opieki nad dziećmi z naciskiem na edukację uczą podstaw, na których dzieci będą budować w szkole podstawowej, takich jak liczenie, alfabet, proste rozpoznawanie słów i umiejętności pisania.

Badania pokazują, że dzieci, które uczestniczyły w formalnych programach opieki nad dziećmi, mają lepsze umiejętności czytania i matematyki w wieku pięciu lat.

Dzieci w opiece nad dziećmi uczą się również umiejętności pozaakademickich, których będą potrzebować, aby odnieść sukces w przedszkolu. Rozwijają zdolności motoryczne, aby pomóc w używaniu ołówków, kredek i nożyczek, a także w rutynowych czynnościach samoopieki, takich jak ubieranie i mycie rąk. Będą w stanie lepiej wyrażać swoje potrzeby dorosłym, podążać za wskazówkami i dostosowywać się do przebywania z innymi dziećmi.

Przejście do przedszkola może być czasami stresujące, ale jeśli dziecko spędziło czas w przedszkolu, może przebiegać znacznie sprawniej. Dzieci, rodzice i nauczyciele skorzystają z przygotowania zapewnianego przez żłobek.