Jak wysokofunkcjonowanie może maskować alkoholizm?

Jak wysokofunkcjonowanie może maskować alkoholizm?

Alkoholizm jako zaburzenie wysokofunkcjonowania

Alkoholizm jest zaburzeniem, które może być szczególnie trudne do zdiagnozowania, gdy występuje w kontekście wysokofunkcjonowania. Często osoby wysokofunkcjonujące ukrywają swoje uzależnienie, aby utrzymać pozory normalności i być traktowanym jako osoba, która ma wszystko pod kontrolą. W takich przypadkach, celem terapii jest zidentyfikowanie i zmiana przekonań na temat uzależnienia, znalezienie lepszych sposobów radzenia sobie z problemami oraz znalezienie wygodnej drogi do przepracowania własnej przeszłości i jej wpływu na obecne nastawienie.

Co to jest wysokofunkcjonowanie?

Wysokofunkcjonowanie polega na tym, że osoba cierpiąca na jakąś chorobę psychiczną lub uzależnienie wciąż może funkcjonować w życiu społecznym, zawodowym, akademickim i w innych dziedzinach. Osoby wysokofunkcjonujące zazwyczaj mają dobre relacje z innymi, są odpowiedzialne i punktualne. Są w stanie kontrolować poważne problemy, takie jak uzależnienie od alkoholu.

Uzależnienie od alkoholu a wysokofunkcjonowanie

Uzależnienie od alkoholu może mieć szczególny wpływ na osoby wysokofunkcjonujące. Osoby takie często zaczynają sięgać po alkohol po długim, stresującym dniu w pracy lub w szkole, aby wyciszyć się i zrelaksować. Takie zachowanie może przerodzić się w nawyk, który będzie się pogłębiał. Osoby wysokofunkcjonujące bardzo często ukrywają swoje uzależnienie, ponieważ mają one lęk przed utratą kontroli nad swoim życiem, a także mają obawy przed odrzuceniem przez społeczeństwo.

Czynniki wpływające na swobodne korzystanie z alkoholu

Wysokofunkcjonujące osoby, często mają złudzenie, że mogą kontrolować swoje korzystanie z alkoholu. Są w stanie przygotować plan swobodnego korzystania z alkoholu, w którym określają, kiedy i jakie ilości alkoholu mogą spożywać. Jednak taki plan może być mylny, ponieważ ludzie często nadużywają alkoholu w okresach dużego stresu lub pozwalają sobie na swobodne korzystanie z alkoholu w sytuacjach społecznych.

Skrywanie uzależnienia

Osoby wysokofunkcjonujące często skrywają swoje uzależnienie, ponieważ mają obawy co do reakcji swoich bliskich. Skrywanie uzależnienia oznacza, że osoba zazwyczaj będzie prowadzić dobre pozory i wmawiać sobie, że może mieć kontrolę nad swoim nałogiem. Może to doprowadzić do wielu konfliktów w rodzinie i relacjach, gdyż osoba będzie się starała ukryć swoje nałogi, często tworząc coraz bardziej skomplikowane historie i kłamstwa.

Uzależnienie wysokofunkcjonujących a rodzina

Uzależnienie wysokofunkcjonujących może mieć szczególny wpływ na relacje z rodziną. Osoby wysokofunkcjonujące często mają trudności w okazywaniu uczuć i okazywaniu empatii, co może przyczynić się do pogorszenia relacji między nimi a ich bliskimi. Takie osoby mogą mieć trudności w budowaniu trwałych relacji z rodziną, a także z innymi ludźmi. Rodziny często nie zdają sobie sprawy z problemu, dopóki nie dojdzie do tego, że nie mogą już dłużej ukrywać swoich uzależnień.

Zidentyfikowanie problemu

Kluczowe jest zidentyfikowanie i zrozumienie problemu. Osoby cierpiące na uzależnienie od alkoholu często ukrywają swoje uzależnienie, ponieważ mają obawy przed odrzuceniem przez społeczeństwo lub rodzinę. Aby złagodzić to ukrywanie, ważne jest, aby osoby wokół wiedziały, jak rozpoznać symptomy uzależnienia od alkoholu. Osoby wokół powinny też wiedzieć, do kogo można się zwrócić po pomoc.

Leczenie uzależnienia od alkoholu

Leczenie uzależnienia od alkoholu składa się zarówno z terapii jednostkowej, jak i grupowej. Terapia jednostkowa może być stosowana w przypadku wysokofunkcjonujących, aby pomóc im rozwiązać ich problemy i lepiej radzić sobie z uzależnieniem. Grupowa terapia może być również stosowana, aby pomóc osobom wysokofunkcjonującym rozwijać umiejętności społeczne, współpracować z innymi i być odpowiedzialnym za swoje zachowanie.

Stymulacja afirmatywna

Terapia afirmatywna może pomóc osobom wysokofunkcjonującym w określeniu przyczyn ich uzależnienia i w uświadomieniu sobie, że ich uzależnienie jest chorobą, a nie słabością. Celem terapii afirmatywnej jest wypracowanie nowych, zdrowszych nawyków i wzmocnienie pozytywnych cech, takich jak odpowiedzialność i asertywność.

Terapia z zastosowaniem treningu poznawczego

Terapia poznawcza może być stosowana w przypadku wysokofunkcjonujących, aby pomóc im zmienić negatywne przekonania na temat alkoholizmu, a także wypracować nowe, zdrowsze sposoby radzenia sobie z problemami. Terapia ta pomaga osobom wysokofunkcjonującym lepiej zrozumieć samego siebie i innych, zbudować trwałe relacje, kontrolować własne emocje i zachowania oraz radzić sobie ze stresem.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna może być stosowana w przypadku wysokofunkcjonujących, aby pomóc rodzinom lepiej zrozumieć i poradzić sobie z uzależnieniem. Terapia ta może pomóc rodzinie w budowaniu trwałych relacji, wspieraniu siebie nawzajem i wypracowaniu nowych, zdrowszych relacji. Dzięki terapii rodzinnej, rodziny mogą lepiej zrozumieć uzależnienie i wspierać swojego bliskiego w walce z nałogiem.

Podsumowanie

Uzależnienia od alkoholu są szczególnie trudne do zdiagnozowania, gdy występują one u osób wysokofunkcjonujących. Takie osoby często ukrywają swoje uzależnienie i starają się utrzymać pozory normalności. Ważne jest, aby bliscy i otoczenie wiedzieli, jak rozpoznać symptomy uzależnienia od alkoholu i mieli świadomość, do kogo mogą się zwrócić po pomoc. Leczenie uzależnienia od alkoholu powinno składać się zarówno z terapii jednostkowej, jak i grupowej, wspieranej terapią rodzinną. Terapia ta może pomóc osobom wysokofunkcjonującym zidentyfikować i zmienić przekonania na temat uzależnienia, znaleźć lepsze sposoby radzenia sobie z problemami oraz nawiązać trwałe, zdrowe relacje.Zapoznaj się z naszym artykułem o tym, jak wysokofunkcjonowanie może maskować alkoholizm i dowiedz się, jak radzić sobie z tą trudną chorobą : wysokofunkcjonujący alkoholik.