Prawo Ohma

Prawo Ohma to podstawowe równanie w elektrotechnice, które określa związek między napięciem, prądem i rezystancją. Służy do obliczania mocy rozpraszanej w dowolnym obwodzie zawierającym rezystory i przewodniki. Prawo to zostało … Read More

Prawo budowlane

Prawo budowlane to dziedzina zajmująca się prawnymi aspektami inwestycji budowlanych. Obejmuje przepisy dotyczące budownictwa, inżynierii, architektury, użytkowania gruntów i zagospodarowania przestrzennego. Istnieje wiele różnych rodzajów praw w tej dziedzinie. Część … Read More