wiązki elektryczne – produkcja

Niestandardowe wiązki elektryczne – produkcja

Jednym z częstych próśb jest uwzględnienie całkowitej średnicy wycenianych niestandardowych wiązek kabli. Ta prośba pojawia się często, ponieważ wykonawcy instalacji elektrycznych muszą być w stanie oszacować, czy ich plany są ze sobą zsynchronizowane, a szacunkowe oszacowanie daje im poczucie, że ich początkowe założenia i obliczenia są prawidłowe, lub czy chcą dodać trochę marginesu błędu w kosztach kanału, lub jeśli naprawdę muszą przeanalizować liczby, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne ze standardami.

Obliczenia

Nie każda firma wykonuje pomiary samych drutów, a każdy producent ma swoje własne tolerancje w zakresie średnicy zewnętrznej dla każdego typu osłony drutu. Tutaj używamy średnich specyfikacji producenta, aby dać nam możliwość oszacowania średnicy zewnętrznej wiązki przewodów dla naszych własnych niezbędnych obliczeń, czyli pojemności szpuli. Samo obliczenie jest kwestią matematyki, a znane dane można sformułować i obliczyć za pomocą prostych arkuszy kalkulacyjnych programu Excel.

To obliczenie pomaga określić, czy planowana rura ma właściwy rozmiar, czy nie. Najłatwiejszym sposobem rzeczywistego zmierzenia wiązki kabli jest użycie małego narzędzia pomiarowego zwanego taśmą zewnętrzną. Taśmy elektryczne są używane w branży elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej do pomiaru zarówno długości, jak i całkowitej średnicy zewnętrznej. 

Samodzielne pomiary

Znajdź pomiar pojedynczego przewodnika jednego z drutów. Ten pomiar będzie prawdopodobnie w calach lub milimetrach. Użyj standardowego wzoru, aby obliczyć pole przekroju poprzecznego tego jednego drutu, używając wzoru na pole koła, tj. Pole jest równe kwadratowi średnicy pomnożonej przez 3,14 podzielonej przez cztery. Policz liczbę przewodów w wiązce.

Pomnóż liczbę drutów przez powierzchnię jednego drutu. To da ci całkowity obszar. Kontynuując przykład, załóżmy, że masz 30 drutów tego samego rozmiaru. Całkowita powierzchnia wyniosłaby 94,2 cala kwadratowego. Ten przykład dotyczy wiązki przewodów o tym samym rozmiarze w wiązce. W przypadku wiązki kompozytowej z wieloma przewodami o rozmiarze jest to tylko trochę bardziej skomplikowane. Aby obliczyć, po prostu postępuj zgodnie z obliczeniami powierzchni dla każdego rozmiaru drutu, to znaczy oblicz powierzchnię jednego drutu i pomnóż ją przez liczbę drutów tej samej wielkości. Na koniec dodałbyś wszystkie obszary razem, aby obliczyć całkowity obszar.