Transmisyjny mikroskop elektronowy

Transmisyjny mikroskop elektronowy – jak przemieszczają się elektrony? 

Gdy elektrony przechodzą przez próbkę, są rozpraszane przez potencjał elektrostatyczny tworzony przez elementy składowe próbki. Po przejściu przez preparat przechodzą one przez elektromagnetyczną soczewkę obiektywu, która skupia wszystkie elektrony rozproszone z jednego punktu preparatu w jednym punkcie na płaszczyźnie obrazu. Linia kropkowana, w której elektrony rozproszone w tym samym kierunku przez próbkę są zbierane w jednym punkcie. Jest to tylna płaszczyzna ogniskowa soczewki obiektywu i tam powstaje obraz dyfrakcyjny.

Przygotowanie próbki

Próbka TEM musi być wystarczająco cienka, aby przepuszczać wystarczającą liczbę elektronów, aby utworzyć obraz przy minimalnej utracie energii. Dlatego przygotowanie próbki jest ważnym aspektem analizy TEM. W przypadku większości materiałów elektronicznych powszechną sekwencją technik przygotowania jest ultradźwiękowe cięcie dysku, wgłębienie i frezowanie jonowe. Wgłębienie jest techniką preparacji, która pozwala uzyskać próbkę z pocienionym obszarem centralnym i zewnętrznym brzegiem o grubości wystarczającej do ułatwienia manipulacji. Odwiedź: https://mikroskopelektronowy.pl/transmisyjny-mikroskop-elektronowy/.

Tradycyjnie ostateczną formą przygotowania preparatu jest mielenie jonowe. W tym procesie naładowane jony argonu są przyspieszane do powierzchni próbki przez przyłożenie wysokiego napięcia. Uderzenie jonów w powierzchnię próbki powoduje usunięcie materiału w wyniku przeniesienia pędu. Mikroskop świetlny i TEM są powszechnie używane w połączeniu ze sobą w celu uzupełnienia projektu badawczego.

Rola pompy

Ponieważ elektrony są bardzo małe i łatwo odbijane przez węglowodory lub cząsteczki gazu, konieczne jest stosowanie wiązki elektronów w środowisku próżniowym. W tym celu stosuje się szereg pomp, aby uzyskać odpowiednią próżnię. Pompy rotacyjne są pierwszymi z serii. Nazywane są również „pompami wstępnymi”, ponieważ służą do wstępnego obniżenia ciśnienia w kolumnie, przez którą elektron musi przejść, do zakresu 10 -3 mm Hg. Pompy dyfuzyjne mogą osiągać wyższe podciśnienia (w zakresie 10-5 mm Hg), ale muszą być wspomagane przez pompę rotacyjną. Pompa dyfuzyjna również utrzymuje ciśnienie. Ponadto, gdy wymagana jest jeszcze większa próżnia, można zastosować pompy turbo, jonowe lub kriogeniczne wspomagane przez poprzednie pompy.