Prawo

Prawo Ohma

Prawo Ohma to podstawowe równanie w elektrotechnice, które określa związek między napięciem, prądem i rezystancją. Służy do obliczania mocy rozpraszanej w dowolnym obwodzie zawierającym rezystory i przewodniki. Prawo to zostało opracowane przez niemieckiego fizyka Georga Ohma w 1827 roku.

Jaka jest najważniejsza rzecz, którą należy wiedzieć o prawie Ohma ?

Najważniejszą rzeczą, którą należy wiedzieć o prawie Ohma, jest to, że jest to związek między napięciem, prądem i rezystancją. Wzór na obliczenie napięcia, prądu i rezystancji w omach jest następujący: V = IR. Napięcie to różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami, prąd to przepływ ładunku przez obwód lub przewód, a opór to przeciwieństwo przepływu ładunku. Prawo zachowania energii mówi, że dla każdego procesu fizycznego całkowita ilość energii jest stała. Na przykład, jeśli weźmiesz 100-watową żarówkę i wyłączysz ją, będziesz musiał włożyć 10 watów tylko po to, aby ponownie zaczęła działać. Prawo to odnosi się również do fal dźwiękowych i fal ciepła. Aby lepiej zrozumieć to prawo, musimy zrozumieć, jak działa ono z elektrycznością. Elektrony zawsze poruszają się wokół przewodnika elektrycznego z określoną prędkością. Kiedy poruszają się wokół przewodnika, wytwarzają prąd elektryczny, który można zmierzyć w amperach (mierzonych w woltach). Im więcej elektronów porusza się przez drut na sekundę, tym więcej energii przenosi ten drut. Prawo Ohma to podstawowe równanie w elektrotechnice i elektronice, które opisuje zależność między napięciem, prądem i rezystancją.

O czym mówi prawo Ohma ?

Prawo Ohma mówi, że prąd płynący przez przewodnik jest wprost proporcjonalny do różnicy potencjałów na nim i odwrotnie proporcjonalny do jego rezystancji. Innymi słowy, im większe napięcie, tym większy prąd; odwrotnie, wraz ze wzrostem oporu rośnie również wytwarzanie ciepła. Prawo Ohma jest podstawowym równaniem w elektrotechnice. Prawo Ohma jest formą prawa obwodu elektrycznego, które ma zastosowanie do napięcia, prądu i rezystancji nieliniowego obwodu elektrycznego. Prawo Ohma można również zastosować do innych form energii, takich jak dźwięk, światło, ciepło i praca mechaniczna. Stwierdza, że prąd, napięcie i rezystancja są do siebie odwrotnie proporcjonalne. Oznacza to, że im większy masz prąd, tym mniejsze napięcie jest potrzebne do uruchomienia urządzenia i odwrotnie. To prawo jest ważne nie tylko dla inżynierów elektryków, ale także dla wielu innych dziedzin, takich jak biologia, chemia, fizyka, a nawet marketing.