zakładanie spółek

Zakładanie spółek -jaka jest najbardziej popularna spółka?

Spółki z o.o. to najbardziej popularne formy prawne przedsiębiorstw w Polsce. Są łatwe w utworzeniu, wymagają małych nakładów początkowych i umożliwiają utrzymanie prywatności właścicieli. Podstawowa forma zarejestrowania spółki z o.o. to spółka jawna. Dużo rzadziej występuje spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. 

Zakładanie spółek – czy spółka jawna może być prowadzona przez osoby fizyczne ?

Oczywiście, że tak. Spółka jawna to jeden ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Cechą wyróżniającą spółkę jawną jest to, że wszyscy wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za długi spółki. W przypadku spółek jawnych nie występuje właściciel z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że wspólnicy spółki jawnej mogą być pociągnięci do odpowiedzialności całym swoim majątkiem. Odwiedź anowak.com po więcej informacji. Odpowiedzialność spółki jawnej jest solidarna. Ponadto wspólnicy spółki jawnej zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu i na rzecz spółki. Obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu i na rzecz spółki jawnej wynika z faktu, że spółka jawna jest osobą prawną. W spółce jawnej wspólnicy mają obowiązek prowadzić sprawy spółki zgodnie z uchwałami, jakie zostały przyjęte przez zgromadzenie wspólników. Kwestie związane z prowadzeniem spraw spółki jawnej mogą być uregulowane w umowie spółki lub w statucie spółki. 

Zakładanie spółek – czy spółka jawna może być zarejestrowana w formie spółki cywilnej ? 

Tak. spółka jawna może zostać zarejestrowana w formie spółki cywilnej. Jeśli wspólnicy spółki jawnej nie prowadzą działalności gospodarczej w imieniu i na rzecz spółki, korzyści i straty uzyskane z działalności przedsiębiorstwa przypadną w udziale wspólnikom w sposób osobisty. Wspólnicy spółki jawnej mają prawo do prowadzenia pod własnym nazwiskiem działalności gospodarczej w przypadku gdy spółka jawna nie prowadzi działalności gospodarczej. Wspólnicy spółki jawnej mają prawo do żądania rozwiązania spółki w każdym momencie. Warto jednak pamiętać o tym, że bez względu na to, który wspólnik żąda rozwiązania spółki, wspólnicy są zobowiązani do prowadzenia spraw spółki jawnej aż do momentu rozwiązania spółki. W przypadku spółki jawnej nie obowiązuje minimalna kwota kapitału zakładowego. Wspólnicy spółki jawnej mogą być obowiązani do wnoszenia wkładów w formie środków pieniężnych lub w formie środków niepieniężnych.

Spółka jawna może być zarejestrowana w formie spółki cywilnej. Wspólnicy spółki cywilnej są obowiązani do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Warto jednak pamiętać o tym, że wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu i na rzecz spółki.